פסוקי תנ"ך על אמהות

0
184

אנו נחשוף כמה פסוקי תנ"ך על אמהות שיידעו את החשיבות הגדולה של קיום זה. הכתוב לעתים קרובות מפציר בנו לכבד את אבינו ואת אמנו כך שיכולנו להיות ארוכים.

אמהות הן דמגוד ובמידה רבה, הן יכולות להחליט את ההצלחה או האבדון של ילדיהם. אם אתה חושב שזה שקר, אתה צריך לשאול את רבקה מה היא עשתה לעשו. למרות שהתנ"ך הצהיר כי אלוהים אוהב את עשו יותר מיעקב. לעשיו הייתה עדיין הזדמנות לזכות בברכותיו של אביו שיכולות לשנות את גורלו. עם זאת, אמם רבקה אהבה את יעקב יותר מאשר עשו. היא סייעה ליעקב לגנוב את ברכות אביהם ועשו נותר ללא כל.

הירשם כמנוי לערוץ YouTube שלנו לצפייה בסרטוני תפילה עוצמתיים יומיים

בספר שמואל 1 ד 'לעומת 4 ראינו כיצד אישה ששמה את ילדה איכבוד מכיוון שארון הברית נלקח מישראל ובמידה רבה השם השפיע על הילדה עד שהקללה הוסרה על ידי נביא אחר. אמהות ממלאות תפקיד חיוני בהצלחה או באבדון של ילדיהם. ריכזנו רשימה של פסוקי תנ"ך על אמהות שיעזרו לך להבין יותר על אמהות וכיצד האל מחזיק בהן בחשיבות.

הירשם כמנוי לערוץ YouTube שלנו לצפייה בסרטוני תפילה עוצמתיים יומיים

פסוקי תנ"ך

איוב 1: 21
ויאמר, ערום יצאתי מרחם אמי, וערום אני אחזור לשם: נתן יהוה, וַיִּסַח יְהוָה; ברוך שם יהוה.

איוב 3: 10
כי זה לא סגר את דלתות הרחם של אמי, ולא הסתיר את הצער מעיניי.

איוב 17: 14
אמרתי לשחיתות, אתה אבי: לתולעת, אתה אמי ואחותי.

איוב 31: 18
(כי מנעוריי הוא חונך אתי, כמו עם אבא, והדרכתי אותה מרחם אמי;)

תהילים 22: 9
אבל אתה הוא שהוציא אותי מהרחם: גרמת לי לקוות כשהייתי על שדיה של אמי.

תהילים 22: 10
הושלכו עליכם מהרחם: אתה אלוהי מבטנה של אמי.

תהילים 27: 10
כשאבי ואמי יעזבו אותי אז יהוה ייקח אותי.

תהילים 35: 14
התנהגתי בעצמי כאילו הוא היה חבר או אחי: התכופפתי בכבדות, ככזה שמתאבל על אמו.

תהילים 50: 20
אתה יושב ומדבר נגד אחיך; אתה משמיץ את בנו של האם שלך.

תהילים 51: 5
הנה, מעוצבתי בעון; ובחטא אמי הרתה אותי.

תהילים 69: 8
נעשיתי זר לאחי, ולזר לילדיה של אמי.

תהילים 71: 6
על ידך נעצרתי מהרחם: אתה הוא שהוציא אותי מעי אמי: שבחי תמיד יהיה ממך.

תהילים 109: 14
ייזכרו עוולות אבותיו עם יהוה; ואל יימנע את חטא אמו.

תהילים 113: 9
הוא גורם לאישה העקרה לשמור על בית ולהיות אם שמחה לילדים. שבח את יהוה.

תהילים 131: 2
בטח התנהגתי והשקטתי את עצמי, כילדה הנגמלת מאמו: נשמתי היא אפילו כילדה נגמלה.

תהילים 139: 13
כי יש לך את מושכותי: כיסית אותי ברחם אמי.

משלי 1: 8
בני, שמע את הוראות אביך, ואל תשכח את חוק אמך:

משלי 4: 3
כי הייתי הבן של אבי, רך ואהוב רק במראה אמי.

משלי 6: 20
בני, שמור את מצוות אביך, ואל תשכח את חוק אמך:

משלי 10: 1
פתגמי שלמה. בן חכם עושה אב שמח: אבל בן טיפש הוא כובד אמו.

משלי 15: 20
בן חכם עושה אב שמח: אבל טיפש מתעב את אמו.

משלי 19: 26
מי שמבזבז את אביו ומגרש את אמו, הוא בן שעושה בושה ומביא תוכחה.

משלי 20: 20
מי שמקלל את אביו או את אמו, מנורתו תכבה באפלה מעורפלת.

משלי 23: 22
שמע לאביך שהוליד אותך, ויבז לא אמך כשהיא זקנה.

משלי 23: 25
אביך ואמך ישמחו והיא אשר חשפה אותך תשמח.

משלי 28: 24
מי שודד את אביו או את אמו, ואומר, אין זו עבירה; אותו בן זוגו של משמיד.

משלי 29: 15
המוט וההוכחה נותנים חכמה: אך ילד שנשאר לעצמו מביא את אמו לבושה.

משלי 30: 11
יש דור שמקלל את אביהם ולא מברך את אמם.

משלי 30: 17
העין הלועגת לאביו, ובוז לו לציית לאמו, עורבי העמק יבחרו אותו, והנשרים הצעירים יאכלו אותה.

משלי 31: 1
דברי המלך למואל, הנבואה שאמו לימדה אותו.

קהלת 5: 15
כשיצא מרחם אמו, ערום ישוב ללכת בבואו ולא ייקח דבר מעבודתו, אשר עלול להעביר בידו.

שיר השירים אשר לשלמה 1: 6
אל תסתכל עלי, כי אני שחור, כי השמש הסתכלה עלי: ילדיה של אמי כעסו עלי; הם הפכו אותי לשומר הכרמים; אבל כרם שלי לא שמרתי.

שיר השירים אשר לשלמה 3: 4
רק עברתי מעט מהם, אך מצאתי אותו אשר נפשי אוהבת: החזקתי אותו ולא הייתי מרפה ממנו, עד שהבאתי אותו לבית אמי, ולתא שלה שהגתה אותי. .

שיר השירים אשר לשלמה 3: 11
צאו בנות ציון והנה המלך שלמה עם הכתר איתו הכתירה אותו אמו ביום האמיצים שלו, וביום שמחת לבו.

שיר השירים אשר לשלמה 6: 9
היונה שלי, הלא מטומאת שלי היא רק אחת; היא היחידה של אמה, היא הבחירה בה שהיא חשפה אותה. הבנות ראו אותה, ובירכו אותה; כן, המלכות ופילגשים, והם שיבחו אותה.

שיר השירים אשר לשלמה 8: 1
הו, אשר היית כאחי, שמצץ את שדיה של אמי! כשאני אמצא אותך בלעדי, הייתי מנשק אותך; כן, אסור לי לבוז.

שיר השירים אשר לשלמה 8: 2
הייתי מוביל אותך ומכניס אותך לבית אמי, אשר ינחה אותי: הייתי גורם לך לשתות יין מתובל של מיץ הרימון שלי.

שיר השירים אשר לשלמה 8: 5
מיהו זה העולה מן השממה, נשען על אהובתה? גידלתי אותך מתחת לעץ התפוחים: שם הוציאה אותך אמך: שם הוליכה אותך אשר חשפה אותך.

ישעיהו 8: 4
כי לפני שיהיה לילד ידע לבכות, אבי ואמי, עושר דמשק והשלל שומרון יילקחו לפני מלך אשור.

ישעיהו 49: 1
שמע, אלי, אלי; ושמע, אתם האנשים, מרחוק; יהוה קרא לי מהרחם; מעי אמי הזכיר את שמי.

ישעיהו 49: 23
ומלכים יהיו אבותיכם הסיעודיים, ומלכותיהם אמותיך המניקות: ישתחוו אליך בפניהם אל הארץ וילקקו את אבק רגליך; ותדעו שאני יהוה, כי לא יתביישו שמחכים לי.

ישעיהו 50: 1
כה אמר יהוה, היכן שטף גירושי אמך אשר סילקתי? או מי מהנושים שלי זה למי שמכרתי לך? הנה, על עוונותיך מכרתם את עצמכם, ולעברותיכם הושמדה אמכם.

ישעיהו 66: 13
כמי שאמו מנחמת, כן אנחם אותך; ותנחמו בירושלים.

ירמיהו 15: 8
אלמנותיהם גדלות אליי מעל חול הים: הבאתי עליהם כנגד אם הצעירים ספוילר בצהרי היום: גרמתי לו ליפול עליו פתאום, ואימים על העיר.

ירמיהו 15: 10
אבוי אני, אמי, ששאת אותי איש מחלוקת ואיש מחלוקת לכל הארץ! לא הלכתי לא מעש, ולא גברים הלוו לי לי. ובכל זאת כל אחד מהם מקלל אותי.

ירמיהו 16: 3
כי כך אומר יהוה על הבנים ועל הבנות שנולדו במקום זה ועל אמותיהם אשר חשדו אותם, ועל אבותיהם המולידים אותם בארץ זו;

ירמיהו 16: 7
גם גברים לא יקרעו את עצמם עבורם באבל, כדי לנחם אותם עבור המתים; גברים לא יתנו להם את כוס הנחמה לשתות לאביהם או לאמם.

ירמיהו 20: 14
ארור היום בו נולדתי: אל תן היום בו אמא שלי חשפה אותי.

ירמיהו 20: 17
כי הוא לא הרג אותי מהרחם; או שאמא שלי הייתה אולי הקבר שלי, והרחם שלה תמיד היה גדול איתי.

ירמיהו 22: 26
ואני אשלח אותך ואת אמך שהולידה אותך, למדינה אחרת שלא נולדת בה; ושם תמותו.

ירמיהו 50: 12
אמך תהיה כואבת מבולבלת; היא אשר חשפה אתה תתבייש: הנה, האחורי בין הגויים יהיה שממה, ארץ יבשה ומדבר.

ירמיהו 52: 1
צדקיהו היה בן שנה ועשרים כשהחל למלוך, והוא מלך XNUMX שנים בירושלים. ושמה של אמו היה חמוטל בת ירמיה מלבנה.

איכה 2: 12
הם אומרים לאמהותיהם, איפה התירס והיין? כשהם התנדנדו כמו הפצועים ברחובות העיר, כשנשמתם נשפכה לחיק אמם.

איכה 5: 3
אנחנו יתומים וחסרי אב, האמהות שלנו הן אלמנות.

יחזקאל 16: 3
ויאמר כה אמר ה 'אלוהים לירושלים; לידתך ולידתך מארץ כנען; אביך היה אמורי ואמך חיתית.

יחזקאל 16: 44
הנה כל מי שמשתמש פתגמים ישתמש בך בפתגם זה באומרו, כמו האם, כך גם בתה.

יחזקאל 19: 2
ותגיד, מה אמך? לביאה: היא שכבה בין אריות, היא הזינה את גופותיה בקרב אריות צעירים.

יחזקאל 19: 10
אמך היא כמו גפן בדמך, נטועה על ידי המים: היא הייתה פורייה ומלאה ענפים בגלל מים רבים.

יחזקאל 22: 7
בתוכך הם האורו על ידי אב ואם: בקרבך הם התמודדו עם דיכוי עם הזר: בך הם הולידו את אביה ואת האלמנה.

יחזקאל 23: 2
בן אדם, היו שתי נשים, בנות לאם אחת:

יחזקאל 44: 25
והם לא יבואו בשום אדם מת כדי לטמא את עצמם: אבל לאבא או לאם, או לבן, או לבת, לאח, ולא לאחות שלא היה לה בעל, הם יוכלו לטמא את עצמם.

Hosea 2: 2
התחנן בפני אמך, התחנן: כי היא לא אשתי, וגם אני לא בעלה: תניחה אותה לפיכך את זונותיה מעיניה, ואת נואפותיה בין שדיה;

Hosea 2: 5
כי אמם שיחקה בזונה: היא שהגהה אותם עשתה בושה: כי אמרה, אני אלך אחרי אהובי, אשר יתן לי את לחמי ואת מימי, צמריי ופשתתי, שמן שלי ושתיתי.

Hosea 4: 5
לכן תיפול ביום וגם הנביא ייפול איתך בלילה ואשמיד את אמך.

Hosea 10: 14
לפיכך תתעוררה סערה בקרב עמך וכל מבצריך יתקלקלו ​​כמו שקלקל שלמן את בית-ארבל ביום הקרב: האם נחתכה לרסיסים על ילדיה.

מיכה 7: 6
עבור הבן disonoureth האב, הבת riseth נגד אמא שלה, הבת החוק נגד אמה החוק; אויבי האדם הם אנשי ביתו.

מתיו 1: 18
כעת נולדה ישוע המשיח בצורה כזאת: כאשר אמו מרי הומצאה בפני יוסף, לפני שהם התאגדו, היא נמצאה כילדת רוח הרפאים.

מתיו 2: 11
וכשנכנסו לבית, ראו את הילדה הקטנה עם מרי אמו, ונפלו ועבדו לו: וכשפתחו את אוצרותיהם, הגישו לו מתנות; זהב, לבונה ומיר.

מתיו 2: 13
ועם עזיבתם, נראה מלאך ה 'בפני יוסף בחלום, אומר: קום, קח את הילד הצעיר ואת אמו ותברח למצרים ותהי שם עד שאביא לך דבר: להורדוס יבקש את הילד הצעיר להרוס אותו.

מתיו 2: 14
כאשר קם, לקח את הילד הצעיר ואת אמו בלילה ויצא למצרים:

מתיו 2: 20
לאמר, קום ולקח את הילד הצעיר ואת אמו והלך לארץ ישראל: כי הם מתים אשר חיפשו את חיי הילד הצעיר.

מתיו 10: 35
כי אני בא לקבוע אדם בשונה מאביו, ואת הבת נגד אמה, ואת בת החוק נגד חמותה.

מתיו 10: 37
מי שאוהב יותר טוב מאבי או אם לא ראוי לי: ואוהב בן או בת יותר ממני, לא ראוי לי.

מתיו 12: 46
בעוד הוא עדיין דיבר עם האנשים, הנה אמו ואחיו עמדו בחוץ, ורצו לדבר אתו.

מתיו 12: 47
ואז אחד אמר לו, הנה אמך ואחיך עומדים בחוץ, המבקשים לדבר איתך.

מתיו 12: 48
אבל הוא ענה ואמר לו שאמר לו, מי אמי? ומי אחיי?

מתיו 12: 49
והוא הושיט את ידו אל תלמידיו, ויאמר הנה אמי ואחי!

מתיו 12: 50
כי כל מי שיעשה את רצון אבי שבשמיים, הוא אחי ואחותי ואמי.

מתיו 14: 8
והיא, שנלמדה לפני כן על אמה, אמרה, תן לי כאן את הראש של ג'ון בפטיסט במטען.

מתיו 14: 11
וראשו הובא במטען ויינתן לסימה: והיא הביאה לאמה.

מתיו 15: 4
עבור אלוהים ציווה, אומר, כבוד אביך ואת אמא: ו, כי הוא curseth אבא או אמא, תן לו למות את המוות.

מתיו 15: 5
אבל אתם אומרים, אשר יהא אומר לאביו או לאמו, זוהי מתנה, על ידי כל מה שאתה עשוי להיות מרוויח על ידי אותי;

מתיו 15: 6
ולא לכבד את אביו או את אמו, הוא יהיה חופשי. כך עשו את המצווה של אלוהים של שום השפעה על ידי המסורת שלך.

מתיו 19: 19
כבד את אביך ואת אמך: ואתה תאהב את שכנתך כמוך.

מתיו 19: 29
וכל מי שנטש בתים, או אחים, או אחיות, או אבא, אם, אשה, או ילדים, או אדמות, למען שמי, יקבל פי מאה וירש חיים נצחים.

מתיו 27: 56
ביניהם היו מרי מגדלנה, ומרי אם ג'יימס וג'וס, ואם ילדיו של זבדי.

הירשם כמנוי לערוץ YouTube שלנו לצפייה בסרטוני תפילה עוצמתיים יומיים

פרסומות

השאר תגובה

נא להזין את ההערה שלך!
נא להזין את השם שלך כאן