20 נקודות תפילה כנגד קללות אבות

0
3507

קללות אבות הם השלכות שאנו סובלים כתוצאה מחטאיהם של אבות אבותינו. אל תוליכו שולל שולל, קללות אלה אמיתיות. הרבה משפחות הוטפלו בבעיות דור והן הוחזקו בשבי על ידי השטן. אבל יש לי חדשות טובות, היום 20 נקודות התפילה האלה נגד קללות אבות יספקו אתכם. דע זאת, אתה יצירה חדשה, דברים ישנים נעלמו וכל הדברים הפכו חדשים. אתה יודע שצריך יותר לסבול בגלל חטאי הזוועה של אבותיך. ביחזקאל 18: 1-32, האל הבהיר כי לא עוד ילדיו יסבלו מחטאי אבותיהם. הוא אמר שהנפש החוטאת תמות.

לכן אחיי אתם חייבים לקום בתפילות ולדחות נטל אבות, השתמשו בנקודות תפילה אלה כנגד קללות אבות כדי לנהל לוחמה רוחנית. השטן הוא רוח עקשנית, הוא ימשיך לבוא אליך עד שתתחיל להתנגד אליו באלימות. עליכם להתנגד באלימות לשטן בתפילות, ותפילה זו מצביעה על דרך מצוינת להתחיל. התפלל בזה בכל האמונה שיש לך, המשך להצהיר על חירותך מכל קללות אבות וקללות דור. עמדו בקרקע באמונה ותראו שאלוהים שלכם יעניק לכם ניצחון.

20 נקודות תפילה כנגד קללות אבות

1. אני משחרר את עצמי מכל קללות אבות, בשם ישוע.

2. אני משחרר את עצמי מכל קללות אבות הנובעות מדת הורי, בשם ישוע.

3. אני משחרר את עצמי מכל קללות אבות הנובעות מעיסוקי בעבר בכל דת שטנית, בשם ישוע.

4. אני משתחרר ומשחרר את עצמי מכל אליל ופולחן קשור בבית אבותי, בשם ישוע.

5. אני משחרר את עצמי מכל קללות אבות מהחלום, בשם ישוע.

6. תנו לכל התקפה שטנית כנגד חיי בחלומותיי המשפיעים על חיי לשלילה להיהרס עכשיו בשם ישוע.,

7. בואו עוקרים כעת את כל כוחות האבות הנטועים במשפחתי על ידי ידו האדירה בשם ישוע.

8. אני מצווה על כל זרע דמוני בחיי לצאת משורשיו, בשם ישוע!

9. כל הזרים הרשעים בגופי, צאו ממקומות המסתור שלך, בשם ישוע.

10. אני מפריד את עצמי מכל קישור רע שאני חולק עם אבותיי, בשם ישוע.

11. על ידי דמו של ישוע, אני שוטף את המערכת שלי מכל רעל רוחני ופיזי בשם ישוע.

12. אני משתעל ומקיא כל אוכל שנאכל משולחן השטן בשם ישו.

13. אפשר לפנות את כל החומרים השליליים המסתובבים בזרם הדם שלי בשם ישו.

14. אני מכסה את עצמי בדם של ישו, מכל קללת אבות בשם ישו

15. אש רפאים שלמה, תשרוף מקודקדי עד כף רגלי, תציל אותי מכל קללות אבות בשם ישוע.

16. ניתקתי את עצמי מכל רוח של עוני מקו אבותי בשם ישוע.

17. ניתקתי את עצמי מכל רוח וקללה שבטית, בשם ישוע.

18. ניתקתי את עצמי מכל רוח וקללה טריטוריאלית, בשם ישוע.

20. אני טוענת לישועי השלמה מרוח הפיגור בשם ישוע.

תודה ישו.

פרסומות

השאר תגובה

נא להזין את ההערה שלך!
נא להזין את השם שלך כאן