50 נקודות תפילה לוחמה נגד מחלות ומחלות

0
6048

נקודות תפילה לוחמה נגד מחלות ומחלות. כל מחלה היא דיכוי של השטן. מעשי 10: 38. ישוע בא להשמיד את עבודות השטן וזה כולל מחלות ומחלות. תפילת לוחמה זו מצביעה על מחלות ומחלות הולכת להנחות אותך כשאתה עוסק בלוחמה רוחנית. אף חלק מגופך אינו מיועד לחולי, ולכן עליכם לקום ולקחת אחריות רוחנית. כל מחלה שלא תזרוק, תישאר בגופך. עד שתתחיל לדחות, לנזוף, להשליך כל מיני מחלות בגופך אתה לעולם לא יכול להיות חופשי.

נקודות תפילה לוחמה זו יפתחו את עינינו ליתרון הרוחני שלנו על פני מחלות. וכשאנחנו מתפללים את התפילות האלה, נהיה מהשטן בשם ישוע. אני ממליץ לך להתייחס לתפילות ברצינות, להתפלל אותן עם צום של שלושה ימים, ולמד גם את פסוקי התנ"ך על ריפוי בזמן שאתה מתפלל. אני רואה אותך מועדת מכל סוג של מחלות ומחלות לנצח. אמן.

50 נקודות תפילה לוחמה נגד מחלות ומחלות

1). הו אלוהים, אתה נושם באדאם והוא הפך להיות יצור חי, נשם את נשימת החיים בתוכי אדוני וגרם לי להיות שוב מלא חיים בשם ישוע.

2). הו אדון! אני מכסה את כל אחיזת הבית שלי בדמו של ישו, אף אחת ממחלות המצרים לא תמצא את דרכה לבית שלי בשמו של ישוע.

3). אבא, אמרת בדבריך שכשאני משרת אותך, תסיר ממני את כל המחלות, אני הבן שלך ואני משרת אותך את אלוהי, הוציא את המחלה הזו מחיי בשם ישוע.

4). כשם שבני האיים האמיתיים הביטו בנחש הברונזה והם נרפאו מרעל נחש, כשאני מסתכל על ישוע המשיח כיום, כל רעל רוחני שהורג אותי מתפוגג בהדרגה מגופי בשם ישוע.

5). אני מתנבאת לגופי היבש המחלה ברגע זה, שומע את דבר האדון, תהיה מלא בשר עכשיו !!! בשמו של ישוע.

6). ניבאתי לחיי שזה בסדר גופי, נפשי ורוחי בשם ישוע.

8). שמע את דבר ה 'את כל המחלות בגופי, אני נותן לך שם חדש היום. אתה זר בגופי ואני מגרש אותך היום ולנצח בשם ישוע.

ט). אני מאמין שמחלה זו בגופי לא תהרוג אותי, כוחו של אלוהים במשיח ישוע הושיע אותי ממחלה זו בשם ישוע.
10). אני מודה היום שהגואל שלי חי ומכיוון שהוא חי, אני אחיה לחלוק את עדויותי על ריפוי אלוהי בשם ישוע.

11). הו אדוני, תרפא אותי ממחלה זו ותשחרר אותי מכל כאב בכל גופי בשם ישוע.

יב). הו אדוני, המתים לא יכולים לשבח אותך, רק החיים יכולים להצהיר שאחיה כדי לראות את סיומה של מחלה זו בשם ישוע.

13). שמו של ישו הוא המגדל החזק שלי, אני מכוסה בשם הזה, אני מכריז ששום מחלה לא תתגבר עלי בשם ישוע.

14). הו אדוני, הסר את כל המחלות והמחלות המובילות למוות מחיי. תן לריפוי שלך להיות קבוע בחיי בשם ישוע.

15). אני נותן לכל מחלה בחיי שם חדש, אני מכנה אותם בזאת כ"זרים ". לכן התנ"ך אומר: הזרים יתפוגגו ויבואו מפוחדים ממחבואיהם. אני מצווה על כל זר שמתחבא בגופי להיעלם עכשיו, לארוז את חפציך מגופי בשם ישוע.

16). הו אדוני, גאל אותי מהמחלה הזו שאוכלת אותי בהדרגה, הצילו אותי עכשיו הו בשם ישוע.

יז). כל המחלות והמחלות שמביאות ליובש בגופי וחושפות את עצמותי נוזפות היום. אני שותה את דמו של ישוע באמונה ואני מקבל בחזרה את בריאותי בשם ישוע.

יח). הו אדוני, תרפא אותי היום כדי שאשתף את עדויותי בקהילת ילדי האלוהים בשם ישוע

19). הו אדוני, דברך אמר שאתה שומע את זעקתם של הנגועים. שמע את אמונתי הקריאה, אדוני, ושלח אותי לריפוי המיידי בשם ישוע.
20). הו אדוני, הביא שלום וריפוי לחיי וקח את משקל המחלה מחיי בשם ישוע.

21). הו אדוני, אני קורא לך היום קריאת אמונה, שלח את הריפוי המיידי שלי בשם ישוע

22). הו אדוני, כבשת את כוח המוות ואת הקבר בשבילי, אני מצהיר שלא אמות אלא אחיה כדי להכריז על מעשיך הטובים בשם ישוע.

23). הו, אלוהים אדוני המארח, אתה האל שחושש בשבח, כפי שאני משבח אותך היום לתת לכל מחלה בחיי ליפול לנצח בשם ישוע.
24). ישוע המשיח בן דוד, תרחם עלי, תרפא אותי מייד ממחלה זו בשם ישוע.

25) .הו אדוני, הפוך מחלה זו לריפוי היום בשם ישוע.

כו). הו אדוני, שלוף אותי ממעגל המחלות והמחלות האלה בשם ישוע.

27). הו אדוני, אל תשפוט אותי לפי מידת אמונתי על מחלתי. תן לי גשם של ריפוי, גאולה ושיקום ליפול עלי היום בשם ישוע.

28). כל מחלה שמובילה למוות שומעת את דבר ה '. שחרר את אחיזתך מחיי בשם ישוע.

כט). הו אדוני, אתה נותן נשימת החיים, תן לי רוחב חיים חדש היום כדי שאקבל ריפוי ושיקום קבוע בשם ישוע.

30). הו אדוני, הוציא אותי מבור החולי והמוות ותן לי לשיר את שבחיך שוב ושוב בשם ישוע.

31). הו אדוני, גאל את נפשי מכוח המוות והקבר. לרפא אותי לחלוטין ממחולי (הזכיר) בשם ישוע.

32). הו אדוני, תרפא את גופי מכל הכאבים והסר ממני את המוות בשם ישוע.

33). הו אדוני, שמור את נשמתי בין החיים ואל תתן לרגלי להחליק בשם ישוע.

34). תרפא אותי, הו אלוהים אלוהי והציל אותי על פי רחמיך, תן מחלה זו להתפוגג מגופי לנצח בשם ישוע.

35). אני מנבא החלמה מהירה של גופי ממחלה זו בשם ישוע.

36). אני מקבל היום סליחה מכל חטאי שהוביל למחלות זו, סלח לי וירפא אותי עכשיו בשם ישוע.

37). מחלתך הרעה, תשמע את דבר ה '!!! אני יימסר מכם לצמיתות בשם ישוע.

38). הו אדוני, שלח לי היום את מילת הריפוי שלך, מילתך שתרפא אותי מכל מחלותיי ותספק את חיי מהשמדה בשם ישוע.

39) .הו אדוני! על פי מילתך, השיב לי את בריאותי האבודה וחיזק אותי בידך האדיר בשם ישוע.

40). אני קם ואחלים ממחלה זו מכיוון שיש לי כמה עסקים של מלך המלכים שעלי לעשות כאן עלי אדמות בשם ישוע.
41). מכיוון שקיבלתי סליחה על קלברי, כל מחלה הנובעת מחטאי נשטפת על ידי דם הכבש בשם ישוע.
42). אלוהים אדירים, אני מחזיר את המחלה המיוסרת הזו אל השולח בשם ישוע.

43). הו אדון! אמרת בדבריך, שאף מי שיושב בזיון לא יגיד "אני חולה". תרחם עלי וירפא אותי היום בשם ישוע.

44). הו אדוני, אני מצהיר שאני נרפא לחלוטין מכל מחלה בגופי הנובעת מאכילה בחלום או בגופני בשם ישוע.

45). הו אדוני, רחמני עלי. תרחם על משפחתי וירפא אותי בשם ישוע.

46). הו אדוני, שחררתי את עצמי מכל מחלת אבות בשם ישוע.

47). הו אדוני, שחררתי את עצמי מכל מחלה תורשתית או גנטית בשם ישוע

48). הו אדוני, שחררתי את עצמי משוחרר מכל מחלות דם בשם ישוע

49). הו אדוני, שחררתי את עצמי משחרור מכל מחלה עצמית שנגרמה בשם ישוע.

50). אבא אני מודה לך ששבת את בריאותי בשם ישוע.

פרסומות

השאר תגובה

נא להזין את ההערה שלך!
נא להזין את השם שלך כאן